Bóg mówi: “Zaprawdę, twój Pan wie, że ty i ci, którzy są z tobą, trwacie na modlitwie, stojąc blisko dwie trzecie, połowę lub jedną trzecią nocy." (73: 20) A także: “I ci, którzy spędzają noc przed swoim Panem, wybijając pokłony lub stojąc." (25: 64) Prorok (saw) powiedział: "Najlepszą modlitwą po modlitwie obowiązkowej jest modlitwa nocna." (Muslim, 8/54)

Ai’sha (raa) powiedziała: "Pomiędzy modlitwą isha a fadżr, Prorok (saw) modlił się zazwyczaj 11-scie rakat (pokłonów). Dawał taslim po każdych dwóch pokłonach, a następnie modlił się jeden rakat modlitwy witr." (Al-Bukhari, Kitab al-Witr, 2/478; Muslim, Kitab al-Musafirin, 6/16)

Ibn Masud(raa) przekazał, że rozmawiano w obecności Proroka(saw) o kimś, kto spał przez cała noc, aż do wschodu słońca (bez modlenia się). Prorok (saw) rzekł: "Jest to człowiek, w którego uszy szatan nasikał." (Al-Bukhari, Kitab at-Tahajjud, 3/28; Muslim, Kitab al-Musafirin, 6/63) 

Prorok (saw) powiedział:, “Podczas gdy każdy z was śpi, szatan wiąże trzy węzły za jego głową. Na każdy węzeł recytuje i dmucha następujące słowa: 'Noc jest długa, wiec śpij'. Jeśli obudzisz się i wspomnisz Boga, jeden węzeł zostaje rozwiązany, jeśli zrobisz wudu, drugi zostaje rozwiązany, a jeśli się pomodlisz, trzeci zostaje rozwiązany i wstajesz rano pełen energii i z czystym sercem. Inaczej, wstajesz leniwie i z zamroczonym sercem." (Al-Bukhari, Kitab at-Tahajjud, 3/24; Muslim, Kitab al-Musafirin, 6/65)

Ibn Masud (raa) był zwykły wstawać, gdy inni spali i dało się słyszeć odchodzące od niego ciągle brzęczenie, jak brzęczenie pszczół, aż do wschodu słońca.

Al-Hasan(raa) został pewnego razu zapytany: "Jak to jest, że ci, którzy nie śpią w nocy maja najpiękniejsze twarze?" Odpowiedział:, “Ponieważ oni są w poufnych kontaktach z Miłosiernym i On ubiera ich w część ze Swego Światła." Powiedział on (raa) też: "Człowiek popełnia grzech i tak jest pozbawiony nocnej modlitwy."

Pewien człowiek powiedział kiedyś do prawego męża: "Nie jestem w stanie nie spać w nocy, daj mi lekarstwo (doradź mi)." Prawy mąż odparł: "Nie bądź Mu nieposłuszny za dnia, a On utrzyma cię pomiędzy Swymi rękami nocą."

Zostało przekazane, ze Sufjan ath-Thawri (ra) rzekł: "Zostałem raz pozbawiony modlitwy nocnej na pięć miesięcy przez grzech, który popełniłem."

Ibn al-Mubarak powiedział:

„Kiedy noc jest całkowicie ciemna,

Zastaje ich ona stojących.

Strach odgonił ich sen, więc stoją,

Podczas gdy ci, którzy czują się bezpieczni                      

W tym życiu, spokojnie śpią.”

 

 

Abu Sulejman stwierdził: "'Ludzie nocy' są bardziej zadowoleni z modlitwy nocnej, niż 'ludzie gry' z gry. Jeśli nie dla nocy, nie chciałbym żyć na tym świecie."

Ibn al-Munkadir rzekł: "W tym życiu są tylko trzy przyjemności: modlitwa nocna, spotkanie z bratem i modlitwa obowiązkowa w dżama'a (kongregacji)."