Według najwcześniejszych źródeł, skompilowana z dziel Ibn Rajab al-Hanbali
'ego, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya oraz Abu Hamid al-Ghazali'ego, zebrana i zaaranżowana przez Ahmada Farida

   Wstęp Autora

   Wszelka chwała należy się Allah. My Go czcimy i my Go prosimy o pomoc. My prosimy Go o Jego przebaczenie i szukamy u Niego schronienia przed złem pochodzącym z naszego wnętrza i przed złem pochodzącym z naszych złych czynów. Ten, kto jest prowadzony przez Allah, nigdy nie zbłądzi, a ten, ktogo On wyśle na manowce, nigdy nie odnajdzie swojej drogi. Jestem świadkiem, że nie ma boga jak tylko Allah, Sam Jeden, On nie ma partnera, i jestem świadkiem, ze Muhammad (saw) jest Jego sługą i wysłannikiem, niech Twoje błogosławieństwo będzie nad nim i nad jego rodzina i nad jego towarzyszami.

 Jednym z najważniejszych zadań, dla których Muhammad(saw), Prorok tej nacji, został zesłany, jest oczyszczenie sumienia. Allah mówi, opisując tą misje: (62: 2) “To On posłał do ludzi prostych Posłańca wywodzącego się spośród nich, który głosi im Jego znaki, oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrości; oni, bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym"

  Ktokolwiek wiec prawdziwie pokłada nadzieje w Allah i w Dniu Ostatnim, powinien być szczególnie zainteresowany oczyszczeniem swojego własnego sumienia, albowiem Allah powiązał sukces Swego sługi z czystością jego sumienia, po siedmiokrotnej przysiędze. Nie znajdziemy w Qur'anie drugiej takiej przysięgi. Allah mówi: (91: 1-10) (z tłumaczenia Bielawskiego)

 " 1-Na słońce i na jego jasność poranna! 

   2-Na księżyc, kiedy po nim następuje!

   3-Na dzień, kiedy jaśnieje jego blaskiem!

   4-Na noc, kiedy okrywa je ciemnością!

   5-Na niebo i na Tego, Który je zbudował!

   6-Na ziemie i na Tego, Który ją rozpostarł!

   7-Na NAFS* i na Tego, Który je ukształtował! 

   8-I dał jej skłonność - do nieprawości i bojaźni Bożej.

   9-Pomyślność osiągnął ten, kto je oczyścił,

   10-Lecz poniósł stratę ten, kto je zaciemnił! 

 

  Słowo tazkiat znaczy "oczyszczać się"; słowo zakat jest tego samego pochodzenia, zakat oczyszcza bogactwo, poprzez rozpoznanie prawa Allah nad jego częścią.

  Obecnie jest nam trudno bezpośrednio skorzystać z książek raqa'iq (książek o tematyce dotyczącej emocji), które zostały napisane przez pierwsza generacje muzułmańskich uczonych. Większość z nich to obszerne pisma, składające się z wielu tomów i są one trudno dostępne dla większości muzułmanów; ponadto bardzo często zawierają one słabe i sfabrykowane przekazy. Z tego tez względu, przedsięwzięliśmy się skompilowania kolekcji najgodniejszych zaufania przekazów, które dotarły do nas dzięki uczonym, których specjalizacja leży w dziedzinie dawah: Imam Shamsudin ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn Rajab al-Hanbali oraz Imam Abu Hamid al-Ghazali. Szczerze sobie życzymy, żeby ta książka była pożytecznym źródłem i żeby ostatecznie przyniosła nam korzyść, w Dniu, w którym ani pieniądze, ani dzieci nie przyniosą nam korzyści, albowiem nikt nie zyska korzyści, oprócz tych, którzy przyjdą z czystym sercem.

 

  Wszelka cześć jest dla Allah i wszelka Moc należy do Niego.

  On jest naszym Panem i do Niego zmierza wszelkie wędrowanie.                                                                             

 * - według tłumaczenia Bielawskiego „nafs” zostało przetłumaczone jako dusza, ale jest różnica pomiędzy „nafs” a „ruh”. „Nafs” jest częściej tłumaczone, jako „sam sobie”, „samo ja”, „jaźń”, „ego”, a ja przetłumaczyłabym to, jako „sumienie”, ponieważ gdy popełnimy jakiś grzech, to dręczy nas sumienie. Natomiast „ruh” tłumaczone jest, jako „dusza”. Nie odkryłam jeszcze, jaka jest miedzy nimi różnica, jeśli coś na ten temat wiecie to dajcie znać. Dziękuje.