Women of Faith


UPDATE - HOMELESS FAMILY APPEAL 

£130 collected, £750 still needed
Hawa's family is still homeless. The oldest mentally impaired daughter cannot walk and so she experiences the world not as every child. She requires 24/7 supervision. The father had an accident at work and is unable to walk for the next month. House rental is around £1000 - let's help them now before it's too late! We are sure that once the father recovers they will be able to stand on their own feet.

Paypal: kobietywiary@gmail.com
Bank Account: Women Of Faith
Sort code: 20 34 69
Account number: 73622916
Title: Hawa

HOMELESS FAMILY APPEAL

Hawa's family has nowhere to go! The local council has failed its duty to provide aid in these extraordinary circumstances - she is pregnant and her husband became medically unable to work, both struggle to protect their 3 children, including one with disabilities. The 'where' they will sleep next nights depends on the good will of the general public. Will we, as the umma, help Hawa's family to maintain their dignity and secure accommodation? We hope to support Hawa's temporary accommodation, please join us and donate if you can. We will keep you posted of the progress of this appeal.

Women Of Faith
Sort code: 20 34 69
Account number: 73622916
Title: Hawa

1. SOCIALMUSLIMAH

 • Expanding awareness about Islam among Polish community.
 • Assistance for women and teenagers in need.
 • Mentoring, counseling the new revert sisters from distance or face to face (UK, Poland, any other countries).
 • Activities for children.
 • Art classes; drawing, calligraphy, photography.
 • Social meetings and going out to interesting and halal places. 
 • Coordinating Zakat collection and distribution
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
aRozszerzanie świadomości o Islamie wśród polskiej społ Pomoc społeczna dla kobiet i nastolatków w potrzebie.
b. Mentoring i udzielanie rad siostrom na odległość lub „w cztery oczy” (UK, Polska i inne kraje).
c. Zajęcia dla dzieci.
dLekcje sztuki : kaligrafia, fotografia, rysunek.
e. Spotkania towarzyskie (wyjścia do interesujących miejsc halal).  

3.BUSINESSMUSLIMAH

 • Exchange of commodities and services
  So far for that purpose we have created a basic ‘yellow pages’ that introduce us to our sisters’ services. The ultimate aim is to create a network of products and services that will generate funds for Women of Faith’s projects. Such a network could enable Muslim sisters to benefit from necessary services (e.g. hairdresser) within our ummah. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

a. Wymiana towarów i usług
Jak dotąd w tym celu założyłyśmy "Żółte strony”, przedstawiające usługi naszych sióstr. Koncowym celem jest stworzenie sieci produktów i usług, ktore czesciowo wygenerowalyby fundusze na projeky naszej organizacji. Taka siec umozliwilaby siostrom korzystac z niezbednych uslug (np. fryzjer) w ramach naszej Ummy.
b. Business Networking (przekazywanie sobie kontaktow, polecanie itd.)
c. Fundraising - proces zdobywania funduszy poprzez aplikowanie o wsparcie do osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych. 
d. Porady dotyczące zatrudnienia, rozwoju osobistego itd.  


Please email us to join!

 

Napisz do nas, aby dołączyć

The latest schedule of theclasses/Najaktualniejszy plan lekcji

Nasza Halaqa - Regents Park Masjid (1).pdf Nasza Halaqa - Regents Park Masjid (1).pdf
Size : 183.383 Kb
Type : pdf

2. EDU-MUSLIMAH

 • ISLAMIC circle (in Polish)
  We've been organizing Islamic circle in Polish (if needed-also in English) since November 2010. Alhamdulilah, we have tackled a vast range of topics such as: Belief in Monotheism, Life of the Prophet Muhammed (SAW.), His wives, Paradise, Hell-fire, Angels, Marriage, Women Rights and more.
  We meet every last Sunday of a month in Central Mosque in London at 2 pm. If you are interested, please email or call us to confirm.

 • ARABIC & Tajweed 
  Start today! Email us to arrange individual tutorials

 • POLISH classes for children
  Focusing on: Polish Language, Literature, History and Culture

 • BOOK CLUB & 'Mobile library'
  (exchange of books & ideas between sisters)
  The idea of mobile library is to mobilize sisters to read more Islamic books in order to increase one’s faith. Thus we want to exchange books within our network of sisters altogether with discussions on their topics.

------------------------------------------------------------------------------

   a. Halaqah, lekcje na temat Islamu
Lekcje odbywają się od listopada 2010 roku  w języku polskim (w razie potrzeby tłumaczone na angielski). Alhamdulillah, zmierzyłyśmy się już z rozległym zakresem tematów jak: Wiara w monoteizm, Życie Proroka Muhammada (SAW), Żony Proroka Muhammada (SAW), Raj, Ogień piekielny, Anioły, Małżeństwo, Prawa kobiet i inne.

   b. Arabski i Tajweed (recytacja Koranu)
Zacznij dzis! Napisz do nas, aby zaczac indywidualny tutorial!

   c. Lekcje polskiego dla dzieci.
Skupiajac sie na jezyku polskim, literaturze, historii i kulturze.

   c. Klub ksiazki i ruchoma biblioteka
(wymiana książek między siostrami)
Idea biblioteki powstała, aby zachecic siostry do czytania książek o Islamie w celu wzmocnienia wiary dajac zarazem mozliwosc dyskutowania na ich temat.

 

Make a Free Website with Yola.