Znakiem 12stym jest zanik wiedzy i powszechne rozprzestrzenianie się ignorancji. Nie chodzi tutaj o wiedze o dunji, bo ona cały czas wzrasta, ale o znajomość religii i achiry. Prawdziwi uczeni zejdą z tego świata, a pozostaną tylko ludzie, którzy będą się tylko podawać za uczonych. Ludzie będą szukać odpowiedzi na pytania u ignorantów, którzy sprowadzą ich z prostej drogi.

Al-Buchari podał, że Prorok (saw) powiedział, że jednym ze znaków będzie to, że wiedza zostanie zabrana, a zapanuje ignorancja.

Prorok (saw) powiedział też, że Bóg (swt) nie zabierze wiedzy z piersi ludzi, ale że zabierze ludzi mądrych.

Sahaba (raa) uciekali od dawania fatała, ponieważ jest to odpowiedzialność. Obecnie podajemy werdykty na pytania, które nawet nie są nam zadawane!

Za czasów towarzyszy (raa) Proroka (saw), osoba weszłaby do meczetu, w którym przebywałoby 30 towarzyszy (raa) i zadałaby pytanie jednemu z nich, on odesłałby ją do następnej osoby, on do następnej itd, i nikt z nich nie odpowiedziałby na to pytanie.  

Gdy ktoś zapytał Omara ibn al-Chattaba (raa) o coś, on (raa) zapytałby go w odpowiedzi, czy to się wydarzyło, jeśli nie, to kazał mu przyjść, gdy to się wydarzy, wtedy zbierze towarzyszy (raa) spod Badr i zrobią naradę. Nie powiedział nawet, że sam odpowie.

Pewien człowiek z Andaluzji lub z Maroka przyszedł do Imama Malika z 40 pytaniami. Imam Malik odpowiedział na 4, a na 36 powiedział, że Bóg wie lepiej. Człowiek ten zapytał go, co ma powiedzieć swoim ludziom, którzy czekają na odpowiedz. Imam Malik kazał mu powiedzieć, ze Imam Malik nie wie.

Zły werdykt jest grzechem.

Za czasów Proroka (saw) jeden z towarzyszy zmarł z powodu złego werdyktu (miał ranę głowy i powiedziano mu, że będzie musiał umyć głowę, jeśli robi ghusl). Prorok (saw) dowiedziawszy się o tym, powiedział, że oni go zabili i że jeśli nie wiedzieli powinni byli zapytać. Lekarstwem na niewiedze jest pytanie kogoś, kto wie.

 Ibn Madżah podał, że Hudajfa (raa) przekazał, że Prorok (saw) powiedział, że islam wypłowieje jak kolor płowieje z ubrania, ludzie nie będą nic wiedzieć o salah, sałm, zakat, hadżdż a Qur’anu już nie będzie. Będą żyli starzy ludzie, którzy będą pamiętać, że ich rodzice mówili: La illaha illaAllah, więc oni też tak będą mówić. Sila (jeden z Tabi’i) zapytał Hudajfe (raa), co im to da, jeśli nic innego nie wiedzą. Zapytał 3 krotnie, po czym Hudajfa (raa) 3 krotnie odpowiedział, że ocali ich to od Ognia. Z powodu ich niewiedzy, Bóg (swt) ich usprawiedliwi i przyjmie od nich La illaha illalah.

 Muslim (ra) podał, że Prorok (saw) powiedział, że nastanie taki czas, że Imię Boga nie będzie wymieniane na powierzchni ziemi. To stanie się przed dosłownym końcem świata. Wszyscy dobrzy ludzie zostaną zabrani, pozostaną jedynie ludzie, którzy nie będą się powstrzymywać od złego i godzina rozpocznie się w ich czasach.

 Abdullah ibn Masud (raa) przekazał, że cały Qur’an będzie zabrany i że nie będzie nic w sercach ludzi, nie będzie nawet jednego ajat, ponieważ ludzie nie będą na to zasługiwać.

Podobnie Ahmed (ra) przekazuje, że Prorok (saw) powiedział, że nadejdzie taki czas, że Bóg (swt) zabierze wszystkich dobrych ludzi i zostaną tylko źli i podli.