Śmierć

Istnieje długa hadith Proroka (saw) o podróży duszy, której część została już uprzednio wspomniana.

Gdy umiera wierzący, aniołowie zstępują z nieba z całunem i z zapachem z Raju. Anioł Śmierci prosi duszę, żeby wyszła na spotkanie z zadowoleniem Boga (swt). Taka dusza opuszcza ciało jak kropla wody z dzbanka. Gdy dusza wyjdzie już z ciała, aniołowie śpieszą się, aby ją owinąć całunem i wynoszą ją do góry. Po drodze napotykają grupy aniołów, które gdy czują zapach tej duszy, wzywają ją najlepszymi imionami i towarzyszą jej aż do następnego nieba. Wrota Raju zostają dla tej duszy otwarte (po poproszeniu o pozwolenie) i staje ona przed Bogiem (swt), Który daje jej obietnicę Dżannah, a następnie rozkazuje On ją zabrać na ziemie, ponieważ z niej zostaliśmy stworzeni, aż do Dnia Zmartwychwstania.

Gdy umiera niewierzący, Anioł Śmierci wyciąga z niego duszę na siłę, rozrywa ją powodując tym ból. Aniołowie owijają ją w całun z Dżahannam, z ohydnym zapachem, i unoszą ją do góry. Po drodze napotykają grupy aniołów, którzy gdy czują ten przykry zapach, przeklinają tą dusze, a po prośbie o pozwolenie, wrota Raju nie zostają otwarte. Bóg (swt) mówi, żeby zrzucono ją w najniższą warstwę ziemi i tak zostanie ona zrzucona, zhańbiona.

 Al-Qabr, czyli grób.

Kiedykolwiek Uthman ibn Affan(raa) widział grób, płakał, ponieważ Prorok (saw) powiedział, że grób jest pierwszym krokiem w akhire. Jeśli powiedzie się nam w nim, cokolwiek, co po nim nastąpi będzie łatwiejsze, a jeśli nam się w nim nie powiedzie, cokolwiek, co po nim nastąpi, będzie gorsze.

Prorok (saw) powiedział, że to, co widział strasznego, nie ma porównania z tym, co jest w grobie. Nic nie jest tak złego jak grób.

Groby są ciemne. Pewnego dnia kobieta, która sprzątała w meczecie Proroka (saw), zmarła. Towarzysze (raa) Proroka (saw) pochowali ją nie budząc go (saw). Gdy Prorok (saw) dowiedział się o tym, spytał swoich towarzyszy (raa), dlaczego go (saw) nie obudzili, odwiedził on (saw) jej grób i powiedział, że groby są ciemne i że Bóg (swt) da im światło z powodu jego (saw) modlitwy.

Grób ściśnie nas, ponieważ jesteśmy z ziemi. Uściśnie nas, bo stamtąd jesteśmy. Sa’d ibn Mu’ad (raa) przywódca Ansarów, który wydał wyrok przeciw Banu Qurejza, gdy zmarł, Tron (Arsh) Boga (swt) się zatrząsnął, wrota Raju się otwarły, 70 000 aniołów towarzyszyło jego (raa) orszakowi pogrzebowemu, a pomimo tego, grób go ścisnął!

Fitnat-ul-Qabr, czyli próba / doświadczenie i udręki grobu. 

Zostaniemy przesłuchani przez dwóch, silnych i tęgich aniołów: Munkar i Nakir (as), którzy nas zaszokują i na nas nakrzyczą i którzy będą oczekiwać od nas natychmiastowej odpowiedzi. Zapytają nas tylko o trzy sprawy: Ma Rabbuk? Ma Deenuk? Wa ma Nabiyyuk? (Kto jest twoim Panem? Jaka jest twoja religia? Kto jest twoim Prorokiem?)

Odpowiedź musi brzmieć: Rabbi Allah, Islam, Muhammad (saw). Możemy ćwiczyć po arabsku słowami du’a: Raditu bi’llahi Rabban wa bi’Islami dinan wa bi’Muhammadin nabiyan i.e. Przyjęłam Boga Jedynego (Allah) jako mojego Pana, Islam jako moją religię, Muhammada (saw) jako mojego Proroka.

Gdy odpowiemy na te pytania poprawnie, głos zabrzmi z góry: Qad Sadaqa Abdi - Moj sługa powiedział prawdę – Bóg (swt) potwierdzi naszą odpowiedź.

Jeśli chodzi o niewierzącego, czy o hipokrytę, odpowie on:, Co?..., nie wiem.., słyszałem to i tamto.... Odpowiedź ta nie zostanie uznana i aniołowie uderza go młotem tak, że stanie się on prochem.

 To będzie nasz ostatni test! Nie ma po nim żadnych innych sprawdzianów.

W al-Bucharim jest hadith od Asmy bint Abi Bakr (raa), która powiedziała, że gdy Prorok (saw) opowiadał o fitnie grobu, w meczecie zrobiło się bardzo głośne zamieszanie, i nie mogła ona usłyszeć, co Prorok (saw) powiedział. Musiała zapytać mężczyznę, który siedział niedaleko, jakie były ostatnie słowa Proroka (saw). Powiedział jej, że Prorok (saw) powiedział, że zostało mu (saw) objawione, że jego (saw) narod przejdzie przez test, podobny do fitny ad-Dadżdżala, która jest najostrzejszą fitną. Sahabah (raa) głośno zapłakali, bo ich serca były miękkie.

Gdy my słyszymy to samo, ma to na nas tymczasowy wpływ!  Widzimy groby, a może nawet idziemy w orszaku pogrzebowym, a minutę później, a może nawet na samym cmentarzu, opowiadamy sobie kawały. Nasze serca są twarde jak skała. A jest to choroba, gorsza od jakiegokolwiek problemu medycznego.

Prorok (saw) ostrzegł nas, że przejdziemy przez próbę grobu, bo mógł słyszeć, co działo się w grobach. Jeśli my moglibyśmy słyszeć to samo, nikt z nas nie chowałby zmarłych.

Ibn Tayyimiya twierdził, że wiadome jest też, że są inni ludzi, którzy potrafią słyszeć lub widzieć coś podobnego.

Po przesłuchaniu:

Jeśli odpowiedzieliśmy prawidłowo, nasz grób będzie ozdobiony Rajem, otrzymamy odzienie i zapach z Dżannah i będziemy mieli okno, przez które będziemy mogli widzieć nasze miejsce w Raju, zostanie nam też pokazane Dżahannam, w którym mogliśmy się znaleźć. Gdy ujrzymy to, poprosimy Boga (swt), żeby rozpoczął Dzień Sądu. Ponadto, przyjdzie do nas piękna, czy przystojna osoba. Kim ona będzie? Naszymi dobrymi uczynkami! Teraz zapamiętajmy, że nasze dobre uczynki powinny nam być najbardziej ukochane, bo wszystko inne, co kochamy w tym świecie, będziemy musieli zostawić! 

Jeśli nasza odpowiedź nie będzie poprawna, będzie się dał słyszeć z góry głos stwierdzający, że jesteśmy kłamcami. Nasz grób zostanie ozdobiony Ogniem, nasze odzienie i zepsuty zapach będzie z Piekła oraz będziemy mieli okno, przez które będziemy mogli widzieć nasze miejsce w Ogniu, jak również pokazane nam będzie Dżannah, w którym mogliśmy być (żal z tego powodu będzie dla nas psychiczną karą). Gdy to ujrzymy, poprosimy Boga (swt), żeby nie pozwolił na rozpoczęcie się Dnia Sądu. Ponadto, przyjdzie do nas bardzo brzydka i zła osoba. Kim ona będzie? Naszymi złymi uczynkami, które będą nam towarzyszyć aż do Dnia Sądu!