Znak 13Zwiększenie sił zbrojnychSZURTA. Prorok (saw) powiedział, że wyjdą oni z gniewem Boga i przyjdą z gniewem Boga. Będą to siły bezpieczeństwa, które będą szpiegować i będą zabraniać ludziom się modlić i które będą uciskać ludność za prawdę. Prorok (saw) przestrzegł nas, żebyśmy nie byli jednymi z nich, ani żebyśmy im nie pomagali.

Jest to fitna dla naszej Ummy. Trwa ona od czasów kalifatu Omajja. Każdy z 4 uczonych przez to cierpiał. Imam Abu Hanifa miał przez to problem, Imam Malik miał uszkodzone ramie, Imam Szafi niemalże znalazł się w wwiezieniu, Imam Hanbal był torturowany, a Ibn Tajamija zmarł we więzieniu.

 

Znak 14 - Zapanowanie ZINY – cudzołóstwa. Gdy przyjdzie taki czas, że zina będzie jawna i jawnie reklamowana, Bóg (swt) ześle na ludzi choroby, których wcześniej nie było.

To, że znajdzie się lekarstwo na AIDS wcale nie pomoże, ponieważ Bóg (swt) ześle inne choroby.

Po czasie Isy ibn Mariam (Jezusa syna Marii, pokój z nimi) nastanie taki czas, że ludzie będą ze sobą współżyć jak osły. Mężczyzna będzie obcował z kobieta na środku drogi. Najlepszym spośród nich będzie ten, który poprosi ich, żeby poszli za ścianę.

Obecnie, z powodu kultury Holliwoodzkiej, nagość dotarła do wszystkich zakątków świata. Dała’at tam nie dotarła, ale Hollywood dotarł.

Sprawy się jeszcze pogorszyły, ponieważ utrudniliśmy to, co halal, a to, co haram jest łatwo dostępne. Zawarcie małżeństwa jest bardzo trudne finansowo, a ZINA jest bardzo łatwa do popełnienia. Gdy poszukuje się teraz małżonka czy małżonki, patrzy się na status finansowy, wyksztalcenie, a nie na to, co jest ważne: charakter i religię. Byłoby dobrze, gdyby bogaci dawali sadaqa raczej na zawarcie małżeństwa niż żebrakom, którzy mogą być biznesmenami.

 Za czasów al-Qurtubiego, w Andaluzji był drugi kalifat, ze stolicą w Qurtubie (Kordowa). Istniał on przez 800 lat, a potem został kompletnie usunięty. Dlaczego? Z powodu ekstrawagancji i korupcji społeczeństwa. Żyła wówczas prostytutka, która na czole miała wypisany (lub wytatuowany) poemat, zapraszający do cudzołóstwa. Al-Qurtubi powiedział odnośnie zapanowania ziny, że znak ten odnosi się do jego czasu. (Ciekawe, co by teraz powiedział?!)

 

Znak 15Rozprzestrzenienie się RIBA – lichwy, odsetek. Bóg (swt) ogłosił w Qur’anie wojnę z tymi, którzy pobierają lichwę. Ten, kto zajmuje się riba, w Dniu Zmartwychwstania otrzyma broń do walki z Bogiem (swt). Przyjdzie taki czas (moim zdaniem ten czas już nastał), że wszyscy będą się zajmować lichwą, a tego, kto się nią nie będzie zajmował, pokryje jej kurz. W czasach Dżahilijji znana była lichwa czasu (i nie tylko, dobrze by było, jeśli miałybyście dostęp do tafsiru Qur’anu, wyjaśniającego wersety zakazujące riba). Ludzie pożyczali pieniądze na określony czas, a jeśli nie mogli ich spłacić w tym czasie, to musieli zapłacić więcej. Obecnie w Stanach Zjd. i nie tylko, wszyscy z tego żyją, a ci, którzy z tego nie żyją, zostawiają swoje pieniądze z instytucją, która się tym zajmuje. Powinniśmy się starać być jak najbardziej czystymi.

Riba jest katastrofą, nie ma w niej błogosławieństwa i krzywdzi ona wszystkich.

Prorok (saw) powiedział, że ludzie nie będą się martwic tym, skąd wzięli: z halal czy z haram a Bóg (swt) zapyta nas o każdy grosz, jak go zarobiliśmy i jak go wydaliśmy.