Znak 16Konkurencja w budowaniu meczetów. Abu Said al-Chudri (raa) przekazał, że meczet Proroka (saw) miał dach z gałęzi palmowych, a pomimo tego był najbardziej błogosławiony. Było tak za czasów Proroka (saw) i Abu Bakra (raa). Za czasów Omara ibn al-Chattab (raa) zbudowano nieprzemakalny dach. Omar (raa) zakazał budowniczym użycia koloru żółtego i czerwonego, które wówczas były jedynie dostępnymi, aby nie przyciągały uwagi modlących się.

 Anas ibn Malik (raa) przekazał, że nadejdzie taki czas, że ludzie będą dumni z powodu meczetu, ale nie pójdą się tam modlić. Meczet będzie martwy.

 Abdullah ibn Abbas (raa) powiedział, że przyjdzie taki czas, że będziemy dekorować nasze meczety jak Żydzi i chrześcijanie.

 Abu ad-Darda (raa) powiedział, że przyjdzie taki czas, gdy mus’haf będzie bardzo drogi, mata do modlitwy bardzo ozdobiona, a meczet będzie jak muzeum, a ludzie nie będą zainteresowani substancją, ale symbolizmem.

 

Znak 17Konstrukcja wysokich budynków. Prorok (saw) powiedział, że nawet biedni, bosi i nadzy pasterze, będą konkurować w budowaniu wysokich budynków. Mowa tutaj o narodzie muzułmańskim. Oznacza to, że nie będzie na to rzeczywistej potrzeby, ale będą tak robić.

 Spójrzmy na Emiraty Arabskie. Ludność nagle się wzbogaciła. Mają oni dużo miejsca i mogą budować budynki horyzontalnie, ale wolą budować budynki wysokie z powodu konkurencji. Nie oznacza to jednak, że budowanie wysokich budynków jest zakazane. Jeśli chodzi o przekazy o znakach o dniu ostatecznym, uczeni nie używają ich w szkołach prawodawstwa i.e. fiq

 Jest to też znakiem Ad. Ludność Ad wydawała pieniądze z powodu dumy i arogancji …po nic… żeby je marnotrawić.

 

Znak 18Niewolnica urodzi swą panią. Znak ten znajduje się również w hadisie Gabriela (as). Uczeni rożnie tłumaczyli ten znak. Jedna z opinii głosi, że w wyniku wojen wolni muzułmanie mieli mnóstwo dzieci z niewolnicami, a jak wiadomo w islamie, dzieci niewolnic i dzieci żon mają ten sam status, więc niewolnice faktycznie rodziły swoje panie. Niektórzy uważają, że to już miało miejsce.

Innym wytłumaczeniem może też być to, że dzieci będą nieposłuszne i będą traktować swoich rodziców bez szacunku, będzie to raczej związek jak pomiędzy niewolnikiem a właścicielem (według ibn Hadżar).

 Obecnie nawet w muzułmańskiej społeczności dzieci nie szanują swoich rodziców. Dzieci oddzielają się od swoich rodziców i nie sądzą, że mają wobec nich jakiekolwiek zobowiązania. Prawo im to gwarantuje. Z drugiej strony, rodzice nie spędzają z dziećmi wystarczająco dużo czasu pozostawiając je na wychowanie przez system edukacyjny, rówieśników, telewizor czy internet. Trudno się później dziwić, że brak więzi doprowadza do rozbicia rodziny i do pozostawienia odpowiedzialności za rodziców, gdy ci osiągają wiek podeszły.

 Według nauk islamu i zdrowego rozsądku, rodzice są drudzy pod względem obowiązku. Wdzięczność wpierw należy się Bogu (swt), a następnie rodzicom. Bóg (swt) nakazał nam Się czcić, a potem być dobrymi dla naszych rodziców. Aczkolwiek, ze względu na obecna korupcję społeczeństwa byłoby dobrze, żeby to rodzice wychowywali swoje dzieci bez pozostawiania ich na pastwę a-religijnych wpływów i żeby byli ich najlepszymi przyjaciółmi. Przyniesie to, z wola Boga, większe szanse na to, że dzieci będą żyły według nauk islamu i okażą swoją wdzięczność Bogu, a potem swoim rodzicom jak Bóg przykazał.

Do ówczesnych opinii należy też wytłumaczenie, że zamożne kobiety zamiast zachodzić w ciążę, wynajmują łono np. w Wietnamie czy na Filipinach. W taki sposób dzieci, które mają genetyczną informacje swoich rodziców a nie matek, z których się urodziły, też są klientkami / paniami ich rodzicielek.