W al-Buchari znajduje się hadis, który opowiada o tym, że Prorok (saw) zapowiedział takie czasy, w których al-Haradż będzie rozpowszechnione. Al-Haradż zn. zabijanie, nie jest słowem arabskim, ale abisyńskim, jest to jednym z cudów Proroka (saw), że używał on czasem słów obcych lub akcentował wyrazy arabskie inaczej.

Ludzkie życie będzie wtedy mało warte. Podobna zapowiedź znajduje się również w Ahmedzie.

Słysząc to Sahabah (raa) dziwili się, że jak to, czyż może być więcej zabijania niż teraz? Prorok (saw) odpowiedział im, że nie chodzi tu o to, że będziecie zabijać niewiernych, ale że będziecie się wzajemnie zabijać. Sahabah (raa) spytali, gdzie będzie wówczas ich rozsądek, a Prorok (saw) powiedział im, że umysły będą wtedy zabrane, będą to czasy podłych ludzi z płytkim rozsądkiem, którym będzie się wydawać, że śledzą religię Boga (swt), podczas gdy tak naprawdę będą szli za niczym.

 

W Muslim znajduje się hadis, w której Abu Hurejra (raa) opowiada o czasach, w których morderca nie będzie wiedział, dlaczego zabił, ani zabity nie będzie wiedział, za co został zabity. Oni oboje będą w Ogniu. Dlaczego? Obydwoje mieli intencje zamordowania kogoś.

Abu Burda (raa) rozmawiając na temat tego hadisu z jednym z Ansarow, którego ojciec był jednym z Sahabah (raa), wyraził swoje zdziwienie. Ansar spytał go, co go dziwi. Abu Burda na to, że dziwne jest to, że mieliby przelewać wzajemnie swoją krew ludzie, którzy mają tą samą: religię, Pana, Wysłannika, ibadah (formę czci), dała'ah (formę nawracania), hadżdż (pielgrzymkę) i dżihad (formę wysiłku). Ansari odpowiedział, że jego ojciec słyszał jak Prorok (saw) mówił, że Bóg (swt) ma miłosierdzie nad tą Ummą i nie jest ona ukarana w achirze, ale w dunji. Grzechy tej Ummy są zmyte poprzez różne testy i nieszczęśliwe zdarzenia, wzajemne zabijanie się, zalazil (trzęsienia ziemi), czy też inne katastrofy.