A Salam alaikum dzisiaj,

  Insha’Allah, macie się dobrze duchowo i fizyczne i że prosicie ciągle Boga (swt) o "bycie prowadzonymi drogą prostą". Jest to najważniejsza ze wszystkich modlitw, której zostaliśmy nauczeni w pierwszej surze Qur'anu (która była też pierwsza sura objawiona w pełni, mam nadzieje, że wiecie, ze mówię o Surat al-Fatihah). Modlitwy tej używali / używają nie tylko zwykli muzułmanie, ale została ona odmawiana przez Proroków (as) i przez prawych / świętych. Skoro Prorocy (as) i prawi / święci otrzymali już wcześniej przewodnictwo (hidajah), dlaczego się o nie modlili? Po drugie: Qur'an twierdzi też, że Bóg (swt) kieruje / prowadzi wszystkich, dlaczego więc niewierzący nie przyjmą Islamu?

  Na tym podobne pytania, możemy łatwo odpowiedzieć, jeśli wiemy, co to jest hidajah - przewodnictwo, prowadzenie, kierownictwo - nie sądzę, że jest w języku polskim odpowiednie słowo. W każdym razie hidajah znaczy prowadzenie kogoś w kierunku jego przeznaczenia, delikatnie i uprzejmie; a w rzeczywistym sensie, przewodnictwo wypływa jedynie od Samego Boga (swt) w kilku różnych stopniach.

 Pierwszy stopień - jest bezpośredni od Boga (swt) i ogólny dla wszystkich: minerałów, roślin, zwierząt etc. Według Qur'anu, każda forma egzystencji otrzymuje przewodnictwo oraz każdy szczątek (pierwiastek), czy odrobina kurzu posiada życie i świadomość w swoim własnym stopniu i według własnej sfery istnienia. Należą tutaj martwe rzeczy, które z naszego punktu widzenia nie posiadają życia czy świadomości oraz żywe organizmy bez świadomości, a także żywe i racjonalne istoty. Tylko ludzie i dżiny (jinn) podlegają, więc prawom szarii. My, istoty żywe i racjonalne, nie rozumiemy sposobu, w jaki wszystko, co istnieje czci Boga. Sprawdźcie: 17:44, 24:41, 20:50 i 87:1-3. Bóg Wszechmogący stworzył wszystko w odpowiedni sposób i dal wszystkiemu jakąś funkcje do spełnienia np. ucho może usłyszeć, ale nie może widzieć; oko może zobaczyć, ale nie może powąchać; nos może poczuć zapach, ale nie może poczuć kształtu itd. Wszystko jest na służbie u Boga (swt) (ref.:19:93).

  Drugi stopień - jest pośredni i specyficzny, tzn. Bóg (swt) daje przewodnictwo za pośrednictwem Swoich Proroków (as) i Swoich Ksiąg i daje je wszystkim ludziom i dżinom. Niektórzy je przyjmują i stają się wierzącymi (muzułmanami), a inni je odrzucają i staja się niewierzącymi.

  Trzeci stopień - jest jeszcze bardziej specyficzny i bezpośredni od Boga (swt), a mianowicie tałfiq, otrzymują je prawdziwie wierzący (Mu'minin) i bogobojni (Muttaqin). Bóg (swt) stwarza wewnętrzne i zewnętrzne środki i okoliczności, dzięki którym łatwe jest przyjęcie przewodnictwa, a trudne jest jego ignorowanie. Stopień ten jest nieograniczony, a jego poziomy są nieskończone, ze względu na rożny progres, tj. w zależności od wykonanych prawych uczynków, tak wiec ludzie Boga (swt) i Prorocy (as) zmagają się i pożądają, aby Bóg powiększył ich przewodnictwo i żeby udzielił im pomocy, aż do ostatniego tchu. Sprawdźcie: 47:17, 64:11 oraz 29:69.

 

  Wiedząc powyższe, łatwo możemy uniknąć wielu wątpliwości. Tak wiec, mimo tego, iż raz Qur'an mówi, że Bóg (swt) daje przewodnictwo wszystkiemu, a innym razem, ze Bóg (swt) nie prowadzi drogą prostą niesprawiedliwych, wcale nie oznacza, że są to niezgodności, ale że Bóg (swt) prowadzi wszystko w odpowiednim stopniu. Niewierzący otrzymują przewodnictwo w pierwszym i drugim stopniu, ale nie w trzecim. W Qur'anie Bóg (swt) mówi Prorokowi (saw), że nie może on (saw) prowadzić, kogo chce (ref: 28:56). Prorocy (as) "prowadzą" w drugim stopniu tj. Bóg (swt) ustanawia ich źródłem przewodnictwa dla innych, i podobnie, Bóg (swt) daje przewodnictwo za pośrednictwem Swoich Ksiąg, a Prorok (saw) nie może prowadzić, kogo chce, bo tałfiq pochodzi tylko od Samego Boga, tzn. trzeci stopień.

 

  Na zakończenie powiem wam tylko, co to jest "prosta droga".

  Otrzymujemy odpowiedz w samym Qur'anie w sposób pozytywny i negatywny. Najpierw Surah al-Fatihah mówi nam, że jest to droga tych, którzy zostali obdarzeni dobrodziejstwami, a następnie, że nie jest to droga tych, na których Bóg jest zagniewany, ani nie tych, którzy błądzą. Bóg zagniewany jest na żydów, ponieważ oni znali dobrze Jego przykazania i zakazy, a rozmyślnie postępowali przeciwko nim, nawet zabijali Jego Wysłanników (as). A błądzą chrześcijanie, ponieważ w swojej gorliwości przekroczyli przez Niego wyznaczone granice, aż przypisali Jego Atrybuty Jego Prorokowi (as) i.e. Jezusowi (pokój z nim). Droga prosta jest więc pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Natomiast wyjaśnienie, kim są ci, których Bóg obdarzył dobrodziejstwami, znajdujemy w wersie 4: 69, który mówi nam, ze są to: Siddiqin, Szuhada i Salihin, czyli wiarygodni, męczennicy (na drodze Boga) i prawi.


O Boże! Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś błogosławieństwami, drogą wiarygodnych, męczenników na drodze Boga i prawych.

O Boże! Połącz naród muzułmański w jedność i pozwól nam się wzajemnie wspierać w Twojej czci, w cierpliwości, w zdobywaniu dobrych uczynków, tylko dla Twojego zadowolenia i w zakazywaniu złych uczynków, tylko dla Twojego zadowolenia i pozwól nam zwalczać niewierzących tak, jak oni nas zwalczają, nie zapominając o zasadach Islamu.

O Boże! Obdarz nas dziećmi, które będą szły śladami Twojego Proroka (saw), wraz, z którymi powiększymy naród Twojego Proroka (saw) w Dniu Sądu.

O Boże! Trzymaj nas na drodze prostej aż do dnia, w którym Cię spotkamy.

O Boże! Błogosław Muhammada (saw), jego rodzinę, jego towarzyszy i cały jego naród i daj nam pokój.

 Amen

Ma Salam