Chałla Hind bint Ałf była:

1.    1. Dwukrotną teściową Proroka (saw), jako że 2 jej córki zostały poślubione przez Proroka (saw).

a.    Pierwszą z nich była Zejnab bint Chuzajma (raa), która była też znana jako Ummul Masakin (Matka Potrzebujących). Jest ona drugą z żon Proroka (saw), która zmarła za jego (saw) życia. Ponieważ było to dość krótkie małżeństwo, nie wiemy zbyt dużo na temat tej Zejnab i często tradycje mieszają się z przekazami o Zejnab bint Dżahsz, która też była znana ze szczodrości, ale która zmarła pierwsza po Proroku (saw).

b.    Drugą była Majmuna bint al-Haris (raa), którą Prorok (saw) poślubił po Umrat ul-Qada. Była ona pół-siostrą Zainab ze strony matki i pełną siostrą Ummul Fadl Lubaby, żony al-Abbasa (raa). Majmuna była ostatnia żoną Proroka (saw) i zmarła, jako ostatnia albo jedna z ostatnich, w miejscu, w którym Prorok (saw) ją poślubił i tam jest pochowana.  

2.    2. Teściową wujka Proroka (saw) al-Abbasa ibn Abdul-Muttalib (raa), który był mężem jej córki Lubaby bint al-Haris, znanej jako Ummul Fadl (raa). Znaczy to też, że była babcią Abdullah ibn al-Abbas (raa), który jest narratorem wielu tradycji Proroka (saw).

3.    3. Teściową wujka Proroka (saw) Hamzy ibn Abdul Muttalib (raa), który był mężem Salmy bint Umais, która była matka Umary.

4.    4. Teściową jednego z przywódców Banu Machzum, al-Łalida ibn al-Mughiry, który był też znany, jako elokwentny poeta w tamtych czasach. Al-Łalid był mężem Lubaby as-Sughry czy Lubaby Młodszej, gdyż Ummul Fadl była też znana jako Lubaba al-Kubra, Luababa Wieksza/Starsza. Znaczy to też, że Chałla była babcią Chalida ibn al-Łalida, który jest znany jako Sejfullah czy „miecz Boga”.

5.    5. Teściową kuzyna Proroka (saw) Dżaffara ibn Abi Talib (raa), który był mężem Asmy bint Umais. Dżaffar i Asma wyemigrowali do Abisynii we wczesnych latach islamu i dolaczyli do Proroka (saw) po bitwie pod Chaibar.

6.   6.  Teściową Abdullah ibn Usmana znanego lepiej jako Abu Bakr as-Saddiq ibn Abi Quhafa (raa), pierwszego kalifa Proroka (saw), który poślubił Asme bint Umais po śmierci Dżaffara ibn Abi Taliba pod Mu’ta. Asma urodzila Muhammada ibn Abu Bakra w drodze na Hadżdżatul Łada (pielgrzymka pożegnalna).

7.    7. Teściową Ali’ego ibn Abi Talib (raa), który poślubił Asme bint Umais po śmierci Abu Bakra (raa).