.....gotowymi na koniec tego życia?

Kiedy będzie Dzień Sądu, czy Godzina Sądu ASHARAT–ul- SA’A, Koniec Świata? Jedynie Bóg (swt) to wie, należy to do Ilm-al-Ghaib (wiedzy ukrytej).

Istnieje dobrze znana hadith o Proroku (saw), który był wypytywany przez Gabriela (as) o Islam, Iman, Ichlas oraz o godzinę. Prorok (saw) odpowiedział na ostatnie pytanie, że zapytany wie tyle ile pytający, ale że może mu podać parę znaków ją zapowiadających.

I tak w ahadisach możemy znaleźć ich wiele: 50, 100 itd. Przytoczone wam zostanie ich 52, z dobrych źródeł in sza Allah

Do znaków przepowiedzianych przez Proroka (saw) należą te, które wydarzyły się lub wydarzą się tylko jeden raz, inne wydarzą się lub wydarzyły się kilkakrotnie. Istnieją też znaki, które są sobie przeciwstawne, jak czas pokoju i czas wojen.  

1szym znakiem Dnia Sądu jest Wieść Proroka (saw). Posłaniec (saw) powiedział, że został zesłany bardzo blisko godziny, w ‘popołudnie’ przed końcem świata.

2gim znakiem jest śmierć Proroka (saw), jest to też pierwszy z 6ciu znaków, które są oznaką największego nieszczęścia dla naszej Ummy. Prorok (saw) powiedział, że jeśli staniemy w obliczu jakiegoś nieszczęścia, powinniśmy wtedy pomyśleć o jego (saw) stracie, a wówczas jakikolwiek problem będzie wyglądał na mało znaczący. Sahabah (raa) odczuli zmianę w swoich sercach, spokój został z nich zabrany.

3cim znakiem jest otwarcie Jerozolimy. Miało to miejsce za czasów kalifatu Omara ibn al-Chattaba (raa). Armią muzułmańską, która oblegała Jerozolimę, dowodził Abu Ubaida Amr bin Dżarrah (raa), jeden z ‘dziesięciu dobrej nowiny’. Ludność Jerozolimy zgodziła się oddać klucze miasta, ale tylko samemu Amirowi al-Mu’minin. Omar (raa) musiał więc się tam zjawić i wybrał się on w drogę ze służącym, na jednym koniu (czy wielbłądzie). Jeden dzień dosiadał Omar (raa), w następny służący, a w trzeci zwierzę miało odpoczynek. Gdy zbliżali się do Jerozolimy, sługa siedział na koniu, a Omar (raa) szedł i było mu przejść przez basen błota, a jego płaszcz był połatany 14stoma łatami. Widząc to Abu Ubaida (raa) zasugerował Omarowi (raa), żeby zmienił ubranie, bo jeśli ludzie Jerozolimy go tak zobaczą, nie oddadzą mu odpowiedniego szacunku. Omar (raa) nie oczekiwał tego od Abu Ubaidy (raa). Powiedział mu, że wcześniej byli poniżonym ludem i Bóg uhonorował ich Islamem i że jeśli będą chcieli uzyskać honor w jakikolwiek inny sposób, wówczas Bóg ich poniży. Nie zyskuje się honoru przez piękne ubrania… i tak ubłocony i w płaszczu z 14 łatami, Omar (raa) wkroczył do Jerozolimy, a ludzie widząc prostotę Islamu, zapłakali.

W dawnych księgach mieli oni przepowiedziane, że osoba, która otworzy miasto będzie miała połatane ubranie 14stoma łatami.

4tym znakiem była Plaga. Prorok (saw) powiedział swoim towarzyszom (raa), że zje ich śmierć. Rozpoczęła się ona w 18 roku Hidżry w asz-Szam (kraina Syrii) i przyniosła wielką stratę w szeregach towarzyszy (raa). Więcej niż 21,000 towarzyszy poniosło wówczas śmierć. Śmierć w taki sposób też jest szahadą, błogosławieństwem.

5tym znakiem jest ogrom bogactwa. Miało to miejsce za czasów Omara ibn Abdul-Aziza (ra). Prowincja Afryki wysłała do kalifa pieniądze. Powiedział im, że powinny one być przeznaczone na biednych z tej prowincji, zamiast wysłane rządowi. Odpowiedzieli mu, że nie znajdują żadnych biednych. Wówczas kazał im on wydać te pieniądze na budowę dróg lub na wyzwolenie niewolników. Podobnie było z Jemenem.

Może się to też tyczyć końca czasów. Człowiek będzie chciał dać sztukę złota, jako jałmużnę i nie znajdzie nikogo, kto będzie chciał go przyjąć. Ludzie nie będą wówczas chciwi lub będą mieli wystarczającą ilość pieniędzy.

Ponadto przekazano też, że przed końcem świata ziemia zwymiotuje złoto i srebro, a ludzie powiedzą, że za nie byli zwykli zabijać, a teraz go nawet nie chcą. Być może nie będą go chcieli z powodu cierpienia, jakie im ono przyniosło. Poza tym, może to też być mowa o czasie, w którym Eufrat odkryje wielki skarb. Prorok (saw) ostrzegł nas, że jeśli się tak stanie, to powinniśmy je zostawić (o tym więcej będzie później).

Prorok (saw) martwił się nie dlatego, że Ummah będzie biedna, ale że będzie bogata i ludzie będą wzajemnie współzawodniczyć o ten świat i to ich zniszczy.

Zauważmy, że bieda, która dzisiaj istnieje nie jest powodem braku źródeł, ale powodem jego złego podziału, czy nieumiejętności zarządzania nim ze sprawiedliwością. Np. w dolinie silikonu jest tylko proch i brud, a jest to najbogatsze miejsce na ziemi. Jest tak też dlatego, że nie używamy praw szariii podczas transakcji handlowych, bankowych, ekonomicznych itp. i to dlatego nie ma w nich błogosławieństwa.