Sallalahu Alejhi Wassalam: oznacza "niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie nad nim". To jest to, co mówimy, gdy słyszymy imię Muhammad (saw​​).

Prorok (saw) powiedział ‘Zostałem zesłany z najlepszych spośród każdego pokolenia dzieci Adama (as), pokolenie po pokoleniu, aż znalazłem się w pokoleniu, z którego wyszedłem.’  (przekazał Abu Huraira (raa) w Buchari w asz-Szifa Qadi’ego Iyad). Łaila ibn al-Asqa (raa) mówił, że Prorok (saw) powiedział ‘Bóg (swt) wybrał Ismaila (as) spośród dzieci Ibrahima (as) i wybrał Banu Kinana spośród dzieci Ismaila (as). Wybrał On Qurejsz spośród Banu Kinana a Banu Haszim spośród Qurejsz, i wybrał mnie spośród Banu Haszim.’ (w at-Tirmidhi i Muslim)

Sirah - życiorys Proroka (saw) jest zwykle rozpoczynany kilka tysięcy lat przed jego (saw) narodzinami, od historii proroka Ibrahima, który otrzymał tytuł Al-Chalil (as).

Prorok Ibrahim (as) jest 1 z 5 Ulul-Azm, którzy są wymienieni w Surze al-Ahzab (33:7) i asz-Szura, (42:13) czyli: Ibrahim (Abraham), Musa (Mojżesz), Isa (Jezus) i Muhammad - niech pokój będzie nad nimi wszystkimi. Ibrahim (as) jest najszlachetniejszy po Muhammadzie (saw) i był on w 7 niebie, odpoczywał opierając się na al-Baitul-Ma'mur (Często Uczęszczany Dom, który jest dokładnie powyżej al-Ka’ba), kiedy Prorok (saw​​) spotkał go w podroży nocnej (al-Isra).

Ibrahim (as) poprosił o sprawiedliwe potomstwo w du’a "Rabbi habli minas-Salihin" i dostał swojego pierworodnego syna z Hadżar (as), z egipskiej Koptyjki. Niektórzy mówią, że jest ona niewolnicą podarowaną Sarze (as) przez tyrana, który zabrał myśląc, że jest siostrą Ibrahima (as). Inni mówią, że ta historia była zmieniona, aby podważyć rodowód naszego Proroka (saw) i podają, że Hadżar była księżniczką, która została podarowana w prezencie tj. jej rodowód był znany w przeciwieństwie do przypadku niewolników, i Ibrahim (as) wziął ją za żonę, z której urodził się Ismail (as). Ibn Kathir wspomina, że ​​Ismail urodził się, kiedy Ibrahim miał 86 lat i że to było 13 lat przed Is'haqiem (as) (Izaakiem). Jeszcze inni twierdza, że w prawie Ibrahima (as), jak i w Islamie, dzieci żony i dzieci niewolnicy mają takie same prawa, więc nikt nie powinien mieć problemu, nawet jeśli Hadżar była niewolnicą. W historii Islamu niekiedy cale dynastie wywodziły się od synów niewolnic, czego najsłynniejszym przykładem są Mamlukowie.

Ibrahim (as) wziął swoją żonę Hadżar, kiedy jeszcze karmiła dziecko piersią do doliny Ka'by. W tym czasie była to martwa dolina, ale miejsce, gdzie Ka’ba została zbudowana było zawsze święte, od dnia, w którym ten świat został stworzony. Ibrahim (as) zostawił w miejscu, gdzie dzisiaj wypływa Zamzam. Zostawił z nią skórzaną torbę z daktylami i małą skórę z wodą i wybrał się w drogę powrotną. Zapytała go wiele razy, dlaczego zostawia w miejscu bez nikogo, ale on nie odpowiadał. Potem zapytała: "Czy Bóg nakazał Ci tak zrobić?” Kiedy odpowiedział "tak ", powiedziała 'W takim razie On o nas nie zapomni" i wróciła do miejsca, gdzie ja zostawił.

Ibrahim (as) odjechał i kiedy był poza zasięgiem wzroku na górze, podniósł obie ręce i prosił Boga (swt): “Panie nasz! Oto osiedliłem część mojego potomstwa w dolinie nieurodzajnej obok Twego Świętego Domu. Panie nasz! Niech oni odprawiają modlitwę, a Ty uczyń, aby serca ludzi skłoniły się ku nim, I daj im owoców, jako zaopatrzenie ażeby oni mogli być Ci wdzięczni!” (Surat al-Ibrahim 14:37)


Według piramidy Maslowa pierwszą potrzebą, jaką ludzie muszą zaspokoić potrzeby fizjologiczne, a następnie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, poczucia własnej wartości i samorealizacji, jak na rysunku powyżej. Dlatego warto zauważyć, że Ibrahim (as) pozostawił żonę i jego noworodka w miejscu bez jedzenia i bez bezpieczeństwa, ale w swojej du'a poprosił, ażeby ich potrzeba samo-aktualizacji została wypełniona jako pierwsza, następnie poprosił o to, by byli kochani przez ludzi, czyli o potrzebę przynależności, a na samym końcu poprosił o wypełnienie ich potrzeb fizjologicznych i nawet wtedy przyłączył je do duchowości, gdy powiedział „I daj im owoców jako zaopatrzenie, ażeby oni mogli być Ci wdzięczni więc jest jasne, że piramida potrzeb według proroka Ibrahima (as) stoi do góry nogami!

Kiedy jedzenie i picie skończyły się i mleko Hadżar wyschło, dziecko zaczęło płakać. Hadżar opuścił niemowlę, ponieważ nie mogła patrzeć na jego ból i poszła w kierunku as-Safa, wspięła się na nią i spojrzała na horyzont, ale nie ujrzała nikogo. Następnie przebiegała pomiędzy as-Safa i al-Marła 7 razy. Wyobraźcie sobie jej cierpienie! I wyobraźcie sobie, jak by się czuła, gdyby została wskrzeszona teraz w czasie pielgrzymki i zobaczyła miliony ludzi, którzy przebiegają pomiędzy as-Safa i al-Marła według jej sunny (tradycji)!

Kiedy dotarła do al-Marła ostatni raz usłyszała głos 2x i powiedziała: O kimkolwiek jesteś czy masz coś, czym byś mógł mi pomoc?’ i ujrzała anioła kopiącego pietą lub skrzydłem, woda płynęła z tego miejsca spod stóp Ismaila (as). Hadżar zrobiła basen wokół wody mówiącZam Zam’, co znaczyStop Stop’. Prorok (saw​​) powiedział: Niech Bóg obdarzy łaską matkę Ismaila! Jeśliby pozwoliła, żeby Zam Zam płynął bez próbowania kontrolowania wody, albo powiedziała, jeśliby nie zaczerpnęła z tej wody, ażeby napełnić worek skórzany, Zam Zam byłby strumieniem płynącym na powierzchni ziemi.”

Powinniśmy zdać sobie więc sprawę, że czasami jesteśmy poddani sytuacji, ale naprawdę nie wiemy, co Bóg (swt) trzyma dla nas w zanadrzu. Gdy jesteśmy w trudnych sytuacjach, powinniśmy pamiętać, że Hadżar (as) przeszła przez to, a ze względu na jej tałłakul (ufność do Boga), otrzymała coś znacznie lepszego. 

Hadżar mieszkała tam z dzieckiem przez pewien czas.