Fałszywi prorocy

7
mym znakiem jest pojawienie się fałszywych proroków. Według al-Buchari ma ich być 30stu. Jakkolwiek twierdzi się, że chodzi tutaj o głównych fałszywych proroków, którzy będą mieli dość duże naśladowanie i utworzą sektę religijną.

Dwóch z nich żyło pod koniec czasów Proroka (saw). Jednym był Musajama al-Kadab z al-Jamama z Banu Hanifa, był on zwykły mówić, że kłamca z Banu Hanifa jest lepszy niż prawdomówny z Qurejsz. Wykorzystał on popędy narodowe dla uzyskania własnych celów. Jego qur’an (czy próby naśladowania Qur’anu) był śmieszny. Ponadto, Musejlama pojął za żonę kobietę, która miała na imię Sadżah, która też twierdziła, że jest prorokiem. Było to małżeństwo polityczne, dla powiększenia liczby stronników. Otrzymali oni poparcie ponad 100,000 ludzi, jednak sekta ta została zlikwidowana za czasów Abu Bakra (raa). W konflikcie tym poległo wielu towarzyszy i z tego powodu zaczęto zbierać Qur’an. Musejlama zginął w bitwie pod Hadiqa. Po jego śmierci Sadżah przyjęła Islam.  

 Drugim był al-Asad al-Ansi z Jemenu, który został zabity w swoim własnym zamku.

O tych dwóch Prorok (saw) miał sen, że miał założone dwie złote bransolety, czym się zmartwił, Bóg (swt) powiedział mu, żeby dmuchał, gdy dmuchnął obydwie odleciały. Objaśnił on (saw), że dwie złote bransolety oznaczają dwóch kłamców z jego (saw) Ummy.

Obecnie, znana jest sekta al-Kadijani, założona przez Mirse Ahmeda. W Pakistanie oficjalnie twierdzi się, że nie jest to forma Islamu, a według szarii jest to niewiara.

 

Czasy pokoju

Znak 8 – Czasy pokoju. W jednej z hadis (al-Buchari) Prorok (saw) powiedział, że nastanie taki czas, że Bóg da zwycięstwo wierzącym i dopełni Swoją religię. Nastanie pokój i będzie można podróżować pomiędzy Saną a Hadramałtem, nie obawiając się nikogo ani niczego oprócz Boga, a potem wilka.

 Miało to już miejsce, ale może się to wydarzyć ponownie.

 W innej hadis (Ahmad) Prorok (saw) powiedział, że ziemia Arabii będzie pokryta lasami i będą nią płynąc rzeki i będzie można podróżować z Iraku do Mekki obawiając się tylko o to, żeby się nie zgubić.

 W następnej hadis (al-Buchari), która opowiada o tym jak Prorok (saw) rozmawiał z chrześcijaninem (Udej ibn Hatim z Taji), który zauważył biedną sytuację muzułmanów, Prorok (saw) oznajmił mu, że przyjdzie taki czas, gdy zapanuje bogactwo i bezpieczeństwo i kobieta będzie mogła jechać z Hiry do Mekki, niczego się nie obawiając. Udej pomyślał sobie wtedy, że nie jest to możliwe, bo należał on do plemienia, które zajmowało się najazdami, na podróżnych. Podróż z Hiry do Mekki nie była bezpieczna z powodu takich plemion jak jego. Udej powiedział jednak, że dożył tych czasów i widział to na własne oczy. 

  Znak ten będzie też wypełniony za życia Isy ibn Mariam (as) i Mahdi’ego. Zapanuje wówczas całkowity pokój.

Pojawienie się ognia w Hidżaz 

Znak 9 Pojawienie się ognia w Hidżaz. Al-Buchari przekazał, że Prorok (saw) powiedział, że pojawi się światło, które będzie widoczne na karkach wielbłądów w mieście Busra w Szam (dzisiejsza Syria i więcej).

 An-Nałałi podaje, że w 654 A.H. wybuchnął wulkan niedaleko Mediny. Ibn Kathir przekazał, że beduini w Busra widzieli iskry na karkach swoich wielbłądów.

 

Wojny z Turkami

Znak10Wojny z Turkami. Turkowie są plemionami, które wyemigrowały z Turkistanu, z Mongolii i Chin. Al-Buchari opowiada, że Prorok (saw) powiedział swoim towarzyszom (raa), że będą walczyć z ludźmi o małych oczach, czerwonych twarzach i płaskich nosach, ich twarze będą wyglądać jakby były pokryte skórzanym pancerzem, a ich buty będą z włosów (buty Turków były z wełny wielbłądziej).

 Muzułmanie walczyli z nimi długo. Mongołowie zatopili i zniszczyli muzułmański świat. Zabili oni 2 mln. ludzi w Bagdadzie i zrobili piramidę z ich czaszek. Z biblioteki bagdadzkiej wzięli rękopisy książek i zrobili z nich pomost, żeby przedostać się na drugą stronę rzeki. Woda w rzece była czarna od tuszu.

 Prorok (saw) powiedział też, że najlepsi z nich będą najlepszymi ludźmi w Islamie. Zaadoptowali oni Islam. Pomimo tego, że byli zwycięskim narodem, przyjęli religię przegranych. Zajęło im jednak dużo czasu zanim zrozumieli Islam. Będąc muzułmanami ciągle walczyli z muzułmanami.

 Niewielkie ich plemię zamieszkało w Anatolii w Bizancjum. Walczyli oni z Rzymianami i powiększali swój teren, aż zniszczyli Wschodnie Bizancjum i stali się Kalifami dla całego Muzułmańskiego Imperium.

Zanik zaufania 

Znak 11 - Zanik zaufania. Chodzi o szczególny typ zaufania. Prorok (saw) powiedział, że gdy zniknie ufność, oczekujcie godziny. Sahaba (raa) zapytali, jak się to stanie. Prorok (saw) odpowiedział im, że stanie się tak, gdy autorytet zostanie dany osobom, które na to nie zasługują.

 Pozycja autorytetu jest pozycją zaufania, jeśli na przywódcę wybierze się kogoś, wiedząc, że jest od niego ktoś lepszy, kto zasługuje na tą pozycję, ktoś, kto wykonałby to zadanie lepiej, wówczas oszukani zostają muzułmanie/ podwładni.