A Salam Alaikum wszystkim siostrom,

Wszelka chwała należy do Boga (swt). Wysławiamy Go i wzywamy Go na pomoc. Prośmy o Jego wybaczenie i o schronienie u Niego przed złem z nas samych i przed złem naszych złych uczynków. Ten, kto jest prowadzony przez Boga (swt), nigdy nie zbłądzi, a ten, kogo On wyśle na manowce, nigdy nie znajdzie drogi prostej. Zaświadczam, że nie ma boga jak tylko Bóg, Sam, który nie ma partnerów, i zaświadczam, że Muhammad (saw) jest Jego Sługą i Wysłannikiem.

Źródłem wszelkiego zła jest odchylenie się od prawdy i zboczenie z drogi prostej. Dobrem wszelkich spraw jest śledzenie prawdy i dotrzymywanie prawego kursu. 

Słyszałam, że jednym z najlepszych sposobów, żeby się czegoś nauczyć, jest podzielenie się tym z innymi. Dzisiaj wiec wam napisze, dlaczego wiara w Akhire jest ważna.

My nie przynależymy do tego świata. Nasz pierwszy dom nie był na tym świecie. Nie potrafimy powstrzymać czasu i każda sekunda zabiera część z nas.

Dostałyśmy 3 częściowy bilet na pobyt: 1 - w łonie matki, 2 - w tym świecie, 3 – w Akhira: w Ogniu Piekielnym lub w Raju. Najdłuższy z nich jest pobyt w Akhira, nie znamy daty, ani miejsca, kiedy przyjdzie nam tam pojechać, lecz wiemy z pewnością, że jest to nasze przeznaczenie.                    

Przygotowujemy się na wiele w tym życiu, wiedząc, że nic z tego nie jest pewne, (oprócz jednego) a pomimo tego planujemy i planujemy.

Pewne jest tylko jedno w tym życiu – ŚMIERĆ!

Jest to pierwszy krok w Akhire. Jesteśmy jej pewni, a czy przygotowujemy się na nią? Każdy z nas, czy większość ludzkości żyje jakby byli nieśmiertelni, jakby mogli żyć i grzeszyć w nieskończoność, jakby to życie było tylko jednym życiem, jakby było ono stworzone tylko dla naszej przyjemności. To niewiara w ‘Przyszłe’ życie powoduje, że ludzie żyją tak jakby to życie było wszystkim i poza nim nic innego nie istniało. Al-Hasan al-Basri stwierdził, że ludzie traktują śmierć jak coś niepewnego a ryzq (zaopatrzenie) jak coś pewnego, pomimo jego niepewności!

Wiara w Akhira jest jednym z filarów naszej wiary. Wiara w Akhire pomogłaby nam zlikwidować wiele problemów istniejących w tym świecie. Nawet my, bracia i siostry w Islamie, kontynuujemy nasze grzeszne życie, ponieważ brak nam wiedzy lub zapominamy o Życiu Przyszłym.

Ai’sha (raa) powiedziała (powiedziała to w tym sensie, ale nie dokładnie tymi słowami)*, że gdyby pierwszymi objawionymi wersami Qur’anu były wersy zakazujące spożywania alkoholu, ludzie powiedzieliby: ‘My nigdy nie przestaniemy pic!’; jeśli pierwszymi wersami byłyby wersy zakazujące cudzołóstwa, ludzie powiedzieliby: ‘My nigdy nie przestaniemy cudzołożyć!’; lecz pierwszymi wersami były wersety z części Qur’anu zwanego al-Mufassal, które wspominają Ogień Piekielny i Raj, aż serca przylgnęły do Boga (swt) i Jego Wysłannika(saw). Dopiero wtedy nakazy i zakazy zostały objawione.

Wskazuje to, że nie tylko brak wiedzy i zapomnienie powodują, że grzeszymy, ale że nasz Iman nie jest silny, nasze serca musza być zmiękczone częstym wspominaniem Akhiry, Jeślibyśmy dobrze znali Akhire sialibyśmy się mniej, a płakalibyśmy więcej. Sahabah (raa) żyli w Dunija tak jakby widzieli przed sobą Ogień i Raj, a to jest częścią Imanu. 

 Jednym z dowodów na to, ze znajomość i pamięć o Akhira, zmienia nasze serca jest w przykładzie prohibicji. Mowie tu o prohibicji spożycia alkoholu w Stanach w latach 20-30, o której wszystkie wiemy z lekcji historii. US kongres zatwierdził prawo i wydal miliony dolarów na wprowadzenie tego prawa. Ludzie byli aresztowani i zabijani, żeby skończyć z tym nawykiem, a w tym samym czasie produkcja, sprzedaż i spożycie alkoholu było największe! Po 4 ciężkich latach walki, aby wprowadzić to prawo, potężne USA się poddało i zniesiono prohibicje! Najsilniejsze państwo na świecie, wszystko mogą, ale nie mogli wprowadzić prohibicji!

 Porównajmy to z sytuacja, która miała miejsce 1,400 lat wcześniej. Archanioł Gabriel(as) objawił wersety zakazujące spożycia alkoholu Prorokowi(saw). Zakaz został ogłoszony na ulicach Medyny. Bez żadnej siły, przymusu, bez wydawania jakichkolwiek pieniędzy, Sahabah(raa) zaprzestali spożywania alkoholu. Ulicami Medyny płynął alkohol! Anas ibn Malik(raa) podawał alkohol w tym czasie, w momencie, gdy usłyszał wiadomość, on i ci, którzy z nim byli(raa), wyrzucili to, co mieli w rękach. Niektórzy starali się nawet wywołać wymioty.

 Gdzie jest różnica? W Imanie – serca towarzyszy(raa) były gotowe na przyjęcie tego zakazu z powodu ich wiary w Akhira. Byli gotowi, aby wierzyć i żyć jak Muzułmanie. My również powinnyśmy być gotowe.