Qurtubi twierdzi, że TAK. Powodem tego będą braki w naszych uczynkach, takie jak:

1kradzież, czy oszukiwanie – nawet, jeśli ktoś brał udział w zbrojnym dżihadzie, jeśli coś ukradł, będzie go to palić w grobie. Według jednej z hadith, podczas dżihadu jeden z ludzi został zabity, Sahabah (raa) stwierdzili, że jest on asz-Szahid, ale Prorok (saw) oznajmił im, że tak nie jest, z powodu peleryny, którą ukradł z łupów.

2 i 3 – są z hadith, która mówi o tym, jak Prorok (saw) przejeżdżał koło dwóch grobów i oznajmił swoim towarzyszom (raa), że leżą tam ludzie, którzy cierpią w grobach, jeden za oczernianie, a drugi za to, że się nie oczyszczał po załatwieniu spraw fizjologicznych.

4,5,6 i 7 – są z hadith zawartej w al-Buchari, która opowiada, że po modlitwie Fadżr, Prorok (saw) pytał swoich towarzyszy (raa), czy mieli jakiś sen i dawał im ich interpretacje. Pewnego dnia nikomu nic się nie śniło, ale Prorok (saw) miał sen (dodam tylko, że sny Proroków są objawieniem - łahy). Opowiedział on (saw), że dwóch mężczyzn {Mika’il (Michał) i Dżibril (Gabriel) pokój z nimi} zabrało go i przechodzili obok człowieka, w którego usta wkładane były żelazne haki, które rozrywały jego policzki aż do karku, raz z jednej strony, następnie z drugiej, w miedzy czasie pierwsza strona się regenerowała (4 – to za kłamstwo, które okrążyło cały świat, teraz dzięki mediom jest to możliwe w bardzo krótkim czasie – ponadto, Ibn Masud (raa) powiedział, że osoba kłamie aż Bóg (swt), zapisuje ją, jako kłamcę). Następnie przechodzili obok człowieka, który leżał i rozbijano mu głowę skałą, w między czasie przyniesienia następnej skały, głowa odrastała (5 – to za to, że zapamiętamy Qur’an, ale nie będziemy żyć według jego przykazań lub za to, że będziemy go czytać, bez zrozumienia lub za to, że go w ogóle nie będziemy czytać, będzie tylko leżał na najwyższej półce w pięknej szacie, a tymczasem prawdziwa BARAKA (błogosławieństwo) przychodzi tak naprawdę ze śledzenia Qur’anu). Następnie przechodzili koło pieca, który był szeroki od dołu, a wąski u góry, byli w nim mężczyźni i kobiety, gdy buchał w nim ogień, ludzie starali się z niego wyjść, ale ponieważ był on wąski od góry było to niemożliwe, w ten sposób byli oni paleni w tym piecu (6 – to za popełnianie cudzołóstwa). Następnie przechodzili koło rzeki krwi, w której pływał człowiek, za każdym razem, gdy starał się on wyjść na brzeg, został wpychany w nią przez wielki głaz (7 – to za zajmowanie się lichwą, czy pobieranie odsetek – RIBAH – Bóg (swt) w Qur’anie grozi takiej osobie wojną, otrzyma ona karę w grobie, a w Dniu Sądu, gdy zmartwychwstanie aniołowie dadzą mu broń, żeby walczył z Bogiem (swt), oraz karę w Ogniu Piekielnym). Następnie przechodzili przez ogród, w którym pod drzewem siedział starszy człowiek z dziećmi (Ibrahim (as), które zmarły w młodym wieku), spotkali też innego człowieka, który podsycał ogień (Malik (as) – strażnik Ognia). Następnie wspięli się na drzewo i był tam pokój pełen kobiet i mężczyzn (wierzących), wyżej był jeszcze piękniejszy pokój pełen starszych i młodych mężczyzn (asz-Szuhada). Następnie powiedziano mu (saw) popatrz w górę i tam w chmurach ujrzał swój dom. Prorok (saw) spytał ich, czy może go odwiedzić, powiedzieli mu (saw), że jeszcze nie, gdy będzie po wszystkim, wtedy go będzie mógł odwiedzić.

8 dług, czy pożyczka – Prorok (saw) powiedział raz pewnemu człowiekowi, żeby zapłacił dług swojego brata, bo wstrzymuje on go od pójścia do Dżannah. Wskazuje to, że niespłacone pożyczki wstrzymają nas od Dżannah i że nasi krewni mogą dla nas spłacić nasze pożyczki. Ponadto, zanim Prorok (saw) pomodlił się nad kimś dżanazah pytał czy człowiek ten miał jakieś długi, jeśli tak to nie odmawiał modlitwy, aż któryś z sahaba ofiarował, że ten dług przejmie.

9lamentowanie rodziny nad zmarłym – łzy, płacz są naturalne, bo po stracie bliskiej osoby odczuwamy żal, nawet Prorok (saw) płakał po stracie swojego syna, ale nie powinniśmy stracić cierpliwości. Sahabah (raa) mieli podzielone opinie na temat tego, czy osoba zmarła jest karana, gdy ludzie lamentują, jedni uważali, że tak a inni, że nie. Każda grupa ma na to dowody albo z Qur’anu albo z hadisów, ale to byłby za długi wywód.   


  Co nas może ocalić od kary grobu?

1 – Nasze dobre uczynki: salah – stanie koło naszej głowy; sawm – po naszej prawej stronie; zakat – po lewej stronie; inne – przy naszych stopach, będą one jak pancerz, który nas osłoni.

2 – Błaganie Boga (swt) o ochronę – przed czterema: przed karą grobu, przed karą Ognia, przed fitną życia i śmierci i przed fitną ad-Dadżdżala. Jest sunna Proroka (saw), żeby o to prosić po tashahud i przed salam.


„O Boże! Uciekamy się do Ciebie o schronienie przed karą grobu,

Allahumma inni audzubika min adhabil kabri

przed karą Ognia Piekielnego,

ła min adhabil dżahannama 

przed fitną (testem, próbą) życia i śmierci

ła min fitnati mahja łal mamati 


i przed fitną fałszywego Mesjasza.”

ła min szarri fitnati Masihid - Dadżdżal.